KURUMSAL
Laboratuvar

Ayrıca üretim esnasında ve sonrasında ürünler gözle muayene edilmekte; iç ve dış yüzey pürüzlülüğü, rengi ve parlaklığı incelenmektedir. Et kalınlığı, ağırlık ve uzunluk ölçümleri periyodik olarak yapılmakta; üretim kontrol altında devam etmektedir. Yapılan testler neticesinde kalite onayı alan ürünler, ambalajlanır ve etiketlenir.

Ambalaj uygunluğu ve etiket uygunluğunun kontrol edilmesinin ardından ürünler sevkiyata hazır bir şekilde stok alanında istiflenir.

Kurum içerisinde Kalite-Kontrol testlerinin yapılabiliyor olması sayesinde standart dışı üretim azalmakta böylelikle kaliteden ödün verilmeden müşteri memnuniyeti sağlanabilmekte sevkiyatlarda yaşanacak aksaklıkların önüne geçilebilmektedir.

labo

Firmamız hammadde temininden ambalaj safhasına kadar kaliteye son derece önem vermekte, Kalite-Kontrol testleri standartların gerektirdiği şekilde eksiksiz ve düzenli peryotlarla kimya mühendislerimiz tarafından uygulanmaktadır. Laboratuvarımızda bulunan cihazların kalibrasyonu yıllık periyotlarla yapılmakta, yapılan deneyler denetlenmektedir.

Ürün kalitemize gösterdiğimiz hassasiyet paralelliğinde, sistem kalitesini de 2005 yılında alınan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendiren kurumumuz, bu konuda çalışmalarına özenle ve durmaksızın devam etmektedir.

Tedarikçilerimizden gelen her türlü hammadde, öncelikli olarak Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına göre Kalite-Kontrol testlerine tabi tutulur. Üretime uygun bulunan hammaddeler ile yapılan üretim neticesinde üretim bandından alınan numuneler kendi bünyemizde bulunan laboratuvarımızda TSE tarafından belirlenen Proses Kalite Kontrol testlerine tabi tutulurlar ve kayıt altına alınırlar.

lab2o

Telefon