KURUMSAL
Kalite Politikamız

»Kurumumuz için kalite; standartlara uygun üretilen ürünü, müşteriye zamanında ve en iyi şartlarda ulaştırarak müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde tutmak ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun kurulmuş olan kalite yönetim sistemini uygulayarak yetkin, tarafsız ve laboratuvar faaliyetleri ile tutarlı bir hizmet vermek.

✓ Kalite Sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve laboratuvarın yetkinliği ve yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermek

» Laboratuvar hizmetlerinde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarınca hazırlanan güncel standart metotların kullanımı ile en doğru ve güvenilir sonuçları ilk defada ve en kısa sürede elde etmek.

» Çalışanlarımızı sürekli olarak eğitmek, bilgi birikimlerini ve kişisel gelişimlerini arttırmak, görevlerini zevkle yerine getirebilecekleri bir çalışma ortamı ve motivasyonu sağlamak, ✓ Kalite yönetim sistemine ait kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

» Kuruluş faaliyetlerini etkileyebilecek risk ve fırsatların proaktif yaklaşımla tespit etmek ve gerekli aksiyonları gerçekleştirmek
» Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği şartları, dokümanları öğrenmeleri, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmaları takip edebilen, alanında uzman nitelikli bir laboratuvar ve imalat çalışması yapılmasını temin etmek.

» Hatasız ve firesiz üretim neticesinde minimize edilen maliyet sayesinde daha çok müşteriye ulaşabilmek, ürün ve müşteri yelpazemizi her geçen gün genişleterek yurt içi ve yurt dışı pazar payımızı arttırmak.

» İş kazalarını minimize etmiş, hijyenik ve düzenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak, Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için kurumun bütününde çağın ve teknolojinin getirdiği yenilikleri izlemek ve çalışanların tümünde sürekli ve revize edilmiş eğitim programlarını uygulayabilmek,

kalite3

Telefon